علیرضا دبیر رییس کمیسیون بودجه و عضو شورای شهر تهران از واگذاری استادیوم امام رضا به باشگاه پرسپولیس و استادیوم کاظمی به باشگاه استقلال خبر داد؛ این در حالی است که مدیران پرسپولیس به ورزش سه گفتهاند آنها به ورزشگاه کاظمی نقل مکان خواهند کرد.

دبیر که سابقه قهرمانی المپیک را دارد و یکی از ورزشیترین اعضای شوراست، در گفتوگو با خبرنگار "ورزش سه" گفت: استادیوم امام رضا در سال 90 ـ 89 و استادیوم شهید کاظمی در سال 92 ـ 91 با درخواست شورای شهر به نیت آمادهسازی این استادیومها به عنوان ورزشگاه اختصاصی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس ساخته شد. البته قرار بود نام استادیوم منطقه 15 ناصر حجازی باشد، آن زمان مرحوم ناصر خان در قید حیات بود و بنابراین این استادیوم به نام شهید احمد کاظمی نام گرفت.
واگذاری تأیید شد

پیش از این هیچ برنامهریزی در مورد واگذاری این دو استادیوم صورت نگرفته بود اما در جلسهای که ما امروز با آقای وزیر داشتیم، در رابطه با مشکل گسترش ورزش تهران و اینکه تا به حال چند مجموعه ساخته شده است، صحبت شد که من پیشنهاد واگذاری استادیوم منطقه 18 (امام رضا) به پرسپولیس و استادیوم منطقه 15(شهید کاظمی) به استقلال را دادم که آقای وزیر هم با توجه به پرطرفدار بودن این دو تیم و لزوم داشتن زمین تمرینی و مسابقات مناسب با دسترسی آسان برای این دو تیم، واگذاری این استادیومها را تأیید کرد.

قرار بود استادیوم استقلال به نام ناصر حجازی باشد

پیش از این هیچ صحبتی در رابطه با واگذاری دو استادیوم کاظمی و امام رضا نشده بود. البته در 3 سال گذشته اعضای هیات مدیره پرسپولیس این مساله را دنبال میکردند ولی تا به حال این مساله علنی نشده بود. درست است که استادیوم امام رضا کمی بزرگتر از شهید کاظمی است ولی این هیچ ربطی به پرطرفدارتر بودن تیم پرسپولیس ندارد.
امیدوارم استقلال و پرسپولیس زودتر ورزشگاهها را تحویل بگیرند

در مورد مالکیت استادیومهای سرخابی سؤال کردید باید بگویم که ما قرارداد بهرهبرداری با آنها میبندیم و این امکان وجود دارد که این قرارداد مادام العمر باشد. البته میتوانیم پیشنهاد مصوب شدن مالکیت این دو ورزشگاه را در شورای شهر مطرح کنیم. ما هم سعی میکنیم مثل شهرداریهای کشورهای صاحب فوتبال در حفظ و نگهداری این ورزشگاهها به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس کمک کنیم. همانطور که در مادرید و بارسلونا شهرداری این کمک را به باشگاهها میکند.

بیایید ورزشگاهها را تحویل بگیرید

امیدوارم که سرخابی هرچه زودتر بیایند و ورزشگاههایشان را تحویل بگیرند و این واگذاری در حد حرف نباشد. شورای شهر همه جور در خدمت آنهاست و من حضور وزیر در شورای شهر را به فال نیک میگیرم و امیدوارم در راستای درخواست مجلس محترم و دولت محترم مبنی بر دولتی ماندن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس ما بتوانیم با واگذاری ورزشگاه اختصاصی به دو تیم قدمی مثبت برای ورزش کشور برداریم.