جام جم آنلاين: گیاهان آپارتمانی تنها موجوداتی نیستند که ممکن است در یک آپارتمان با ما زندگی کنند ولی قطعا جز بی سروصدا ترین و مفید ترین آنها هستند.
گیاهان آپارتمانی آخرین رشته وصل انسان با محیط زیست است که با زندگی و شرایط آپارتمان نشینی وفق یافته اند. در این بخش سعی داریم ضمن آشنایی با اصول اولیه نگهداری گیاهان با انواع گیاهان آپارتمانی و شرایط مطلوب زندگی آنها آشنا شویم.
مهمترين عواملي كه در نگهداري گياهان آپارتماني بايد دانست عبارتند از :
1- انواع گلدان و تعويض گلدان
2- چه نوع گياهاني را براي خريد انتخاب كنيم
3- خاك و مواد غذايي مورد نياز گياه
4- آبياري
5- نور

گلدان ها
بهترین زمان برای تعویض گلدان هنگامی است که ریشه ها از گلدان خارج و یا اینکه خاک گلدان سنگین و فشرده شده باشد.
در هنگام انتخاب گیاهان باید دقت شود که برگها زیاد و روی آنها لکه های رنگی نباشد و نوک آنها نسوخته باشد و گیاه رشدی علفی نکرده باشد. ساقه ها قطور و سفت باشند اما در نظر داشته باشید گیاه را برای چه قسمتی از خانه خود می خرید.
اتاق نشيمن : بگونيا ، ديفن باخيا ، فيلودندرون ، كوردي لين ، دراسنا ، كاكتوس ، پتوس ، اسپاتي فيلوم ، سينگونيوم
اطاق غذا خوري : بنفشه آفريقايي و پاپيتال حمام : نخل مرداب ، آگلونما
آشپزخانه : مارانتا ، پيروميا ، فيتونيا و گياه مخملي (ژينورا)
پلكان : برگ عبايي ، سجافي ، پاپيتال ، آرالياي ژاپني ، سانسوريا.

آبياري
دامنه تفاوت آبیاری در گیاهان مختلف بسیار متفاوت است اما می شود به یک قاعده کلی اکتفا کرد. هنگامی به گیاه آب بدهید که سطح خاک گلدان خشک شده باشد.
آبیاری را همیشه با آب ولرم انجام دهید که در غیر این صورت برای آنها ایجاد استرس می کند.

نور
گياهان بر حسب نياز نوري به چهار گروه تقسيم مي شوند.

الف : گياهان سايه دوست مثل : آگلونماي سبز ، سرخس
ب : گياهان آفتاب دوست مثل : زنبق و پامچال
ج : گياهان سايه آفتاب دوست مثل : سانسوريا
د : گياهان غير حساس مثل فيلودندرون رونده
از علائم كمبود نور مي توان دراز شدن ساقه ها ، زياد شدن فاصله بين دو برگ ، رنگ پريدگي مخصوصا برگهاي جديد بي رنگ ، غنچه هاي كوچك ، گلهاي كم پشت و كم رنگ را نام برد.
در اكثر مواقع وجود لكه هاي سوخته روي برگها از علائم تابش نور زياد و مخصوصا نور وسط روز است.
عبور نور از شيشه و برخورد آن با برگها باعث ايجاد لكه هاي سوخته زنگ مانند روي آنها مي گردد.