در حالی که سایت گل مدعی شده کارلوس کیروش به خاطر مشکلا شخصی با رونالدو امسال در گالا 2015 به او رای نداده اما نحوه رای دادن سرمربی تیم ملی به شیوهای است که هر گونه اعمال نفوذ شخصی و سلیقه را میبندد.

به گزارش "ورزش سه"، کیروش از روزی که به ایران آمده هر وقت فرم نظرسنجی فیفا به فدراسیون فوتبال ارسال شده، هیچ گاه گزینه شخصی خودش را به عنوان "سرمربی تیم ملی ایران" به تنهایی به فیفا اعلام نکرده و بعد از گرفتن نظر سرمربیان لیگ برتری، نظر فوتبال ایران را به فیفا ارسال کرده است.

شیوه کاری کیروش این است که بعد از دریافت فرم، از فدراسیون فوتبال میخواهد که نظر سرمربیان باشگاههای لیگ برتری را درباره بهترین بازیکن سال دنیا دریافت کند و بعد از جمعبندی این نظرها، رای ایران به فیفا ارسال میشود.

نکته جالب دیگر این است که بر خلاف ادعای سایت گل که مدعی شده کیروش به خاطر اختلاف شخصیاش به رونالدو رای نداده، سرمربی تیم ملی سال قبل پس از دریافت نظر سرمربیان لیگ برتری به رونالدو رای داده بود.


کیروش به این دلیل نظر سرمربیان ایرانی حاضر در لیگ برتر را درباره بهترین بازیکن دنیا میگیرد که معتقد است این رای متعلق به فوتبال ایران است نه یک شخص.