ه نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، نخستین دوره آموزشی یخنوردی توسط گروه کوهنوردی شهریار بر روی آبشار یخزده خور با مربیگری اسمعیل رهگذر و مصطفی بدرخانی برگزار شد.
بر اساس این گزارش 13 تن از اعضای گروه کوهنوردی شهرستان شهریار در نخستین دوره آموزش یخنوردی که در منطقه خور واقع در جاده چالوس برگزار شد، حضور داشتند.
قابل ذکر است در این دورهی آموزشی اصول ابتدایی یخنوردی، ابزارشناسی، انواع ترمزها و همچنین صعود و فرود بر روی آبشار خور توسط مربیان آموزش داده شد.