در ساختمان نیمهکاره کارگر 36 ساله در حین استفاده از دستگاه بالابر کنترل خود را از دست داد و از طبقه چهارم به طبقه سوم سقوط کرد.
روز چهارشنبه شانزدهم دیماه ساعت 11:54 پس از اعلام وقوع حادثه به سامانه 125 آتش نشانی شهریار، امدادگران ایستگاه 101 مرکزی به محل حادثه واقع در شهریار، شهرک وائین، ابتدای خیابان میلاد دوم اعزام شدند.

نیروهای امدادی حاضر در محل کارگری را که از بالابر در طبقه چهارم به طبقه سوم سقوط کرده و بشدت مصدوم شده بود با استفاده از بسکت به طبقه همکف انتقال دادند و سپس کارگر مصدوم تحویل اورژانس 115 شهریار شد تا برای درمان بیشتربه بیمارستان انتقال داده شود.