شما هم میتوانید در آپارتمان گلکاری ویا حتی سبزی کاری نمایید

برای این کار به ترتیب زیر عمل نمایید:

۱- پنجره آفتابگیر خانه را مشخص کنید.

۲- پشت پنجره را برای جا دادن چند گلدان یا فلاورباکس آماده کنید(طوری گلدانها را فیکس کنید که احتمال افتادنشان صفر شود)

۳-خاک مناسب در گلدان میریزیم(به نسبت ۲به۱ شن+کود پوسیده)

۴-گل مورد نظر را کاشته آب می دهیم

-گلهای مناسب:شمعدانی٬اطلسی محلی٬ شاهپسند محلی٬سلوی٬شمعدانی رونده٬و.....

- سبزیجات مناسب:جعفری٬تره٬نعناء٬شوی� �٬گشنیز٬ترخون٬ریحان

شاداب باشید