ه نقل از روابط عمومی شهرداری باغستان، حمیدرضا رضوی اظهار کرد: پروژه تعریض و اصلاح هندسی دوربرگردان دهمویز در محور اصلی تهران ـ شهریار کلید خورد.
وی ابراز کرد: هم اکنون عملیات اجرایی این دوربرگردان در مسیر در حال اجراست.
معاون فنی و عمرانی شهردار باغستان بیان کرد: این پروژه با هدف کاهش تصادفات جاده ای در دستور کار این شهرداری قرار گرفته است.
وی در پایان متذکر شد: همچنین زیباسازی بصری با حذف نیوجرسیهای قدیمی و اجرای رفوژ وسط دور برگردان، در حال اجراست.