مجید عظیمی اظهار کرد: برای تسهیل در امور شهرداری شهر فردوسیه یک دوره کلاس آموزش اتوماسیون اداری در این شهرداری برپا شد.

وی بیان کرد: به منظور بالابردن کیفیت آموزش و حفاظت از نامهنگاریهای اداری، نخستین دوره توجیهی و آموزشی اتوماسیون اداری در این شهرداری تشکیل شد.
شهردار فردوسیه تصریح کرد: کارشناس و مدرس این دوره، نکات آموزشی ضروری را در این خصوص برای مدیران واحدها طرح و تدریس کرد.
عظیمی در پایان متذکر شد: برای ممانعت از هر نوع سوءاستفاده احتمالی از مدارک و اسناد، تسهیل و سرعتبخشی در کارها، خدمت بهتر به شهروندان و حفاظت مطمئنتر از این مدارک و اسناد، تصمیم به برگزاری این دوره گرفته شد.