به نقل از اداره روابط عمومی و اطلاعرسانی کمیته امداد امام خمینی استان تهران، حسین قرهگزلی از دیدار با چهار خانواده زیر پوشش کمیته شهرستان شهریار با حضور یکی از حامیان نیکوکار در قالب طرح مفتاحالجنه خبر داد.
وی با بیان اینکه از مهمترین اهداف اجرای این طرح در این شهرستان آشنایی خیرین و مسئولان با شیوه زندگی افراد نیازمند است، گفت: ایجاد حس همدلی در بین اقشار مختلف جامعه، استحکام روابط عاطفی بین افراد، جذب کمکهای خیرین و مردمی در راستای برطرف ساختن مشکلات افراد نیازمند و مددجویان زیر پوشش این نهاد از اهداف مهم اجرای این طرح بوده است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان شهریار افزود: با اجرای طرح مفتاحالجنه میتوان زمینه زندگی بهتر و کاهش بخشی از مشکلات مددجویان و نیازمندان در شهرستان را به خوبی فراهم آورد.
وی بیان کرد: در راستای اجرای این طرح یکی از حامیان نیکوکار به همراه مسئولین کمیته امداد شهریار از چهار خانواده زیر حمایت بازدید به عمل آوردند و از نزدیک با مشکلات این عزیزان آشنا و رفع مشکلات این خانوادهها مساعدتهای لازم انجام پذیرفت.
قرهگزلی تصریح کرد: در این راستا کمکهای نقدی و غیرنقدی از سوی حامی نیکوکار و نیز هدایای نقدی از سوی کمیته امداد شهریار به این خانوادهها اعطا شد.
مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان شهریار در پایان متذکر شد: این حامی نیکوکار با عضویت در طرح محسنین حمایت از چهار فرزند از خانوادههای مشمول طرح محسنین این کمیته را بر عهده دارد که در راستای اجرای طرح مفتاحالجنه وی از خانوادههای فرزندان معنوی خود دیدار کرد.