با توجه به کم آبی و گرانی آب و...... بهترین راه آبیاری اینه که شما هر عصر گلها و درختان خود را به صورت اسپره آب پاشی کنید این روش هم باعث تمیزی وشادابی گیاه و هوا می شود و هم گیاه شما آبیاری میشود.

البته در این روش بایستی هر عصر کمی وقت صرف نمایید(که ارزش دارد).

در روش دیگر میتوان سطح باغچه را با گیاهان پوششی مثل عشقه٬توت فرنگی٬و.... پر کنید ٬بنابراین فاصله هر بار آبیاری با آبیاری بعدی زیاد میشود٬این روش اگر با انتخاب گیاه پوششی مناسبی انجام گیرد باغچه قشنگی خواهید داشت وبرای آدمای تنبل هم خوبه.

از باغچه منزلتان لذت ببرید.