افرادی كه به رانندگی اشتغال دارند و یا مدت طولانی پشت فرمان می نشینند باید گودی كمر و گردن خود را با قرار دادن بالشی پر كنند.


بیتا باهوش نائینی افزود: گودی كمر و گردن منجر به درد های مفاصل و همچنین كمردردهای شدید در رانندگان می شود.
وی خاطرنشان كرد: همچنین برای كاهش فشار عضلات به كمر باید بر روی صندلی بالش قرار داده و بعد روی آن بنشینند.
نائینی اظهار داشت: رعایت این نكات در پیشگیری از دردهای مفاصل بسیار تاثیر گذار است.
كارشناس گروه آموزشی ارگونومی دانشگاه بهزیستی و توانبخشی ابراز كرد: رعایت این نكات از نظر علمی در بهبود و پیشگیری از عوارض ناشی از انجام برخی از فعالیت ها به اثبات رسیده است.
نائینی با بیان اینكه آمار دردهای مفصلی در ایران بیشتر از سایر كشورها است، تصریح كرد: افراد با انجام تست های ارگونومی به دردهای گردن، كمر و دست خود پی برده و افزایش این آمار در پایان نامه های دانشجویی به اثبات رسیده است.
نائینی یكی از دلایل افزایش دردهای مفصلی در كشور را عدم آگاهی مردم برای رعایت نكات اصولی و بهداشت محیط كار برشمرد و گفت: به هر میزان كه آگاهی مردم در استفاده درست از امكانات محیط كار، تغییر وسایل و بهبود شرایط كار افزایش یابد به همان نسبت آمار افراد مبتلا به دردهای مفصلی كاهش پیدا می كند.