به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای اسلامی شهر شهریار، جلسه علنی این شورا با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و مدیرعامل و هیئت امنای بیمارستان امام خمینی شهریار برگزار شد.
در این نشست مشکلات و مسائل پیش روی احداث بیمارستان امام خمینی مطرح و راهکارهای رفع موانع به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
علی مهدور در این جلسه اظهار کرد: این بیمارستان یکی از پروژههای بسیار مهم شهر ماست که مستقیماً با سلامت و رفاه شهروندان پیوند خورده است و تاکنون تلاش مستمری از سوی مجموعه شورا و شهرداری و تمامی مسئولین شهری و شهرستانی برای رفع موانع پیش رو صورت گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: این بیمارستان میتواند پس از اتمام، به عنوان مرکز درمانی در غرب استان تهران خدمات درمانی را ارائه و از حجم ترافیک مراجعهکنندگان به تهران بکاهد.
رئیس شورای اسلامی شهر شهریار و عضو هیئت امنای بیمارستان امام خمینی با تأکید بر اینکه در ساخت بیمارستان امام خمینی از هرگونه همکاری دریغ نخواهیم کرد، افزود: مدیریت شهری برای کمک به بخش بهداشت و درمان با توجه به امکانات موجود همکاریهای لازم را انجام خواهد داد.