تا اینجایِ فصلِ 2015-2016 مسوت اوزیل 80 موقعیتِ گل درست کرده است.

به گزارش "ورزش سه"، نزدیکترین بازیکنانِ به رکوردِ اوزیل دوزان تادیچِ ساوتهمپتون با 50، کوین دبروینهیِ سیتی با 48 و دیمیتری پایت و کریستین اریکسون از وستهم و تاتنهام با 47 موقعیت هستند. از این 80 موقعیتِ گل 16 پاسِ اوزیل تبدیل به گل شده که بالاترین آمار تا اینجایِ فصل است. در جدولِ پاسِ گل هم نزدیکترین بازیکنان به اوزیل دبروینه با 8 و محرز، سیلوا، دلوفو و بارکلی هر کدام با 7 پاسِ گل هستند.

اوزیل در حالی که تازه به نیم فصل رسیدهایم به دنبالِ ثبتِ رکوردی جاودانه برایِ خودش است.

در تاریخِ لیگِ برتر تیری آنری در فصلِ 2002-2003 با 20 پاسِ گل، این رکورد را به نامِ خودش ثبت کرد. بعد از آنری، فابرگاس در فصل پیش و لمپارد در فصل 2004-2005 با 18 پاسِ گل قرار دارند، بعد دوباره خودِ فابرگاس است با 17 پاسِ گل در فصلِ 2007-2008. اوزیل حالا با 16 پاسِ گل کنارِ اریک کانتونا (فصلِ 1992-1993) در ردهیِ چهارم قرار گرفته است و اگر به همین فرمِ فوقالعادهاش ادامه بدهد به احتمالِ خیلی زیاد رکوردِ آنری را تا پایانِ فصل خواهد شکست.