رحمان علیزاده معاون فنی وعمرانی فرمانداری شهریار با اشاره به عزم جدی این مجموعه، برای تقویت زیرساخت ها و تسهیل روند حمل و نقل در شهرستان ۷۰۰ هزار نفری شهریار، اظهار داشت:یکی از اولویت های ما در این عرصه، معطوف به تقاطع قائم می شود که با ساماندهی آن، روند عبور و مرور مسافران از این محدوده به اطراف و اکناف شهرستان به نحو مطلوب تری محقق می شود.

وی افزود:افزایش نظارت ها یکی از مولفه های شاخص در بهبود روند حمل ونقل و مدیریت بهینه در این عرصه به شمار می رود و با اتکا به مکانیزم های نظارتی، تلاش می کنیم رضایتمندی مردم بیش از پیش جلب شود.
علیزاده گفت:در نظر داریم با تشدید نظارت ها، ارتقای کمی وکیفی خدمات را به حداکثر ممکن افزاش دهیم و در این ارتباط نقش مجموعه هایی چون تاکسیرانی و سازمان بازرسی مرتبط با این بخش، تعزیرات حکومتی و بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت بسیار مهم است و خوشبختانه با اقداماتی که تاکنون انجام شده به توفیقات مطلوبی در این حوزه نائل شده ایم.
معاون فنی و عمرانی فرمانداری شهریار عنوان کرد: یکی دیگر از دستور کارهای جدی ما در حوزه حمل و نقل عمومی اعم از تاکسیرانی و اتوبوسرانی، به روزهای مناسبتی خاص متمکر می شود که تلاش داریم با استقرار پلیس راهور در نقاط پرتردد، از بروز مشکلات و نارسایی های احتمالی پیشگیری کنیم.
وی افزود: به عنوان نمونه در محدوده ای همچون میدان قائم، هر روز سه تا چهار پلیس راه مستقر می شوند تا تسهیل روند تردد در کیفیت بالاتری انجام شود.
علیزاده یادآور شد: توسعه ایستگاه های تاکسی در نقاط پرتردد که مرکز عبور و مرور به شمار می روند نیز از دیگر اولویت گذاری هایی است که در چارچوب های قانونی و با عنایت به میزان توانایی ها و مقدورات، اجرایی می شود.