NEWS.com
مترجم : همكاران سيستم

شرکت یاهو نرم افزار مسنجر خود را به روز رسانی کرد. با این اقدام ، یکی از نواقص امنیتی مسنجر که به مزاحمان اینترنتی اجازه می داد وارد کامپیوتر کاربر قربانی گردند ، مرتفع شده است.این نقیصه امنیتی در نسخه های 5 تا 8 نرم افزار مسنجر یاهو وجود داشت. به کاربرانی که از نسخه های مسنجر ارائه شده تا قبل از دوم نوامبر استفاده می نمایند ، توصیه شده که نسخه جدید مسنجر یعنی نسخه 1/8 را دانلود نمایند.این نقیصه امنیتی در قسمت اکتیو ایکس کنترل (Active X Control) خدمات یاهو که با همراه با نصب کننده (Installer) مسنجر یاهو دانلود می شود ، وجود دارد. این نقیصه با عث می شود به هنگامی که یک کاربر سعی می کند داده های فراوانی را در منبع موقت کامپیوتر خود ذخیره نماید ، باعث ایجاد مشکل در سیستم شده و به کاربر مزاحم ، اجازه ورود پنهانی به سیستم قربانی را می دهد.

در این وضعیت کاربران به شکل غیرعمدی از مسنجر یاهو خارج می شوند و در یکی از برنامه های کاربردی آن ها مانند اینترنت اکسپلورر خلل ایجاد می شود. در عین حال ممکن است یک کد مزاحم بر روی کامپیوتر شخصی آنها بوجود آید.