گروهی از دانشمندان کانادایی در بررسیهای خود نشان دادند که انقباض نامنظم رشتههای عضلانی قلب میتواند خطر توسعه زوال عقل را افزایش دهد

به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، انقباض نامنظم رشتههای عضلانی قلب (فیبریلاسیون شریانی) شایعترین شکل تصلب عروقی است.

اکنون محققان دانشگاه مک مستر همیلتون نشان دادند که این بیماری میتواند خطر زوال شناختی و عملکردی را افزایش دهد.

این دانشمندان با هدف تحقیق درباره ارتباط میان فیبریلاسیون شریانی و زوال شناختی و عملکردی، اطلاعات مربوط به دو مطالعه بزرگ را به صورت رندوم مورد بررسی قرار دادند. از این دو مطالعه در مجموع 31 هزار و 546 بیمار با خطر بالای قلبی از 733 مرکز قلبی در 40 کشور انتخاب شدند.

نتایج این بررسیها نشان داد فیبریلاسیون شریانی مستقل از حضور بیماری مغزی عروقی اسکمی میتواند 21 درصد خطر زوال عقل را افزایش دهد.

همچنین فیبریلاسیون شریانی توانایی عملکردی بیماران در طول مراقبت در خانه را کاهش داده و به میزان 35 درصد خطر عدم توانایی در انجام فعالیتهای روزانه را افزایش میدهد.