به نقل از روابط عمومی شهرداری شهر فردوسیه، شهردار این شهر از ساختمان مرکزی حوزه فرهنگی اجتماعی ورزشی این شهرداری بازدید به عمل آورد.
مجید عظیمی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر بسط و گسترش برنامههای فرهنگی و حفظ و ثبت دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، بیش از یک ساعت در جلسهای با پرسنل زیر پوشش حوزه فرهنگی، موارد مهم و اساسی را متذکر شد.
وی اظهار کرد: پیشرفت در کلیه حوزههای شهرداری بدون در نظر گرفتن مسائل فرهنگی امری پوچ و بیهوده است و باید اقدامات و حساسیتهای فرهنگ اسلامی را در رأس امور خود قرار داد.
شهردار فردوسیه تشکیل کلاسهای آموزشی برای ارتقای بنیه علمی و فرهنگی جوانان و نوجوانان با تشکیل کانون نخبگان با حمایتهای فعالان فرهنگی را در کنار برنامهها و مناسبتهای مختلف خواستار شد و اعلام کرد: با حمایتها و پشتیبانی اعضای محترم شورای اسلامی شهر اعتبار قابل توجهی برای سال آینده پیشبینی و لحاظ خواهد شد.
وی گفت: با اتحاد و انسجام اعضای شورای اسلامی شهر، ما در کنار اقدامات عمرانی، مسائل فرهنگی اجتماعی ورزشی را تقویت و موجبات آسایش و رفاه شهروندان را نیز فراهم خواهیم کرد.
محمدرضا کرمی مسئول حوزه فرهنگی اجتماعی ورزشی این شهرداری نیز در پایان از اهتمام و تلاشهای بیدریغ شهردار تقدیر و تشکر و ابراز امیدواری کرد برای رسیدن به ایدهآل و رشد و تعالی در زمینههای مختلف فرهنگی هرگز کوتاهی نکند و اطمینان داد در مدتزمان کوتاه با حمایتهای شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در انجام امور فرهنگی و اجتماعی در استان تهران بدرخشد.