ساعت 00:07 بامداد روز یکشنبه ششم دی ماه 94 طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار محبوس شدن یک قلاده گربه در موتور یکدستگاه اتوبوس واقع در شهریار،عباس آباد،روبروی گلزار شهداء گزارش گردید.
ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه 401 مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک قلاده گربه در موتور یکدستگاه اتوبوس محبوس شده که با تلاش آتش نشانان و با استفاده از تجهیزات رها سازی گربه مذکور صورت پذیرفت.