محققان علوم پزشکی اعلام کردند شمار مردانی که نباید درمان های تهاجمی سرطان پروستات در باره آنان اجرا شود رو به افزایش است.

دانشمندان می گویند با اینکه چارچوب های درمانی سرطان پروستات به طور کامل ارائه شده است ولی هنوز هم بسیاری از مردان مبتلا به سرطان پروستات توسط پزشکان تحت درمان های شدید از جمله جراحی قرار می گیرند در حالی که در بسیاری از این موارد ، نیازی به درمان های شدید نیست.

به گزارش خبرگزاری رویترز از نیویورک ، محققان می گویند روش های درمانی همچون پرتو درمانی و جراحی پروستات ، برای بسیاری از مبتلایان به سرطان پروستات لازم نیست
.