پژوهشگران آمريکايي دريافتند که مصرف روزانه مکمل هاي غذايي حاوي ويتامينa از ابتلا به سرطان پوست به ويژه در زنان جلوگيري مي کند. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري ديلي ميل انگليس، تيم پژوهشگران آمريکايي دريافتند که مصرف مکمل هاي غذايي حاوي ويتامينa خطر ابتلا به سرطان پوست را کاهش مي دهد. تحقيقات اين پژوهشگران نشان داد: ماده رتينول که بخش اساسي ويتامينa را تشکيل مي دهد، از بيماري سرطان پوست پيشگيري مي کند. اين تحقيقات نشان داد: اثر ويتامينa در پيشگيري از سرطان پوست در زناني که در معرض بيشترين ميزان نور خورشيد قرار داشتند، قويتر بود. براساس اين تحقيقات، ماده رتينول در واقع از انسان در برابر ابتلا به سرطان پوست جلوگيري مي کند.اما در جريان تحقيقات روشن نشد که بين ويتامينa موجود در غذا و کاهش خطر ابتلا به بيماري سرطان پوست ارتباطي وجود دارد.جگر، شير و تخم مرغ منابع سرشار ويتامينa هستند.در اين تحقيقات همچنين روشن نشد که مصرف کاروتينويد موجود در ميوه و سبزيجات نظير هويچ و گوجه فرنگي باعث هرگونه کاهش در خطر ابتلا به سرطان پوست مي شود.اين در حالي است که تحقيقات گذشته روي موشها نشان داده بود رتينول و کاروتينويد مي تواند تومورهاي سرطاني را کوچک کند.در اين تحقيقات جديد خطر ابتلا به سرطان در 69 هزار و 635 مرد و زن 50 تا 76 سال که ويتامينa را از طريق غذا يا مکمل هاي غذايي دريافت کردند، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.اين تحقيقات روشن کرد: استفاده از رتينول به طور منظم خطر ابتلا به سرطان پوست را به ميزان 60 تا 74 درصد در افرادي که به طور روزانه دوزهاي بالاتر از 1200 ميلي گرم از آن را دريافت کردند، کاهش داد. اما با اين وجود، کلر نايت از مرکز تحقيقات سرطان انگليس گفت: ما توصيه نمي کنيم که مصرف مکمل هاي رتينول با اتکا به اين تحقيقات آغاز شود به ويژه که دوزهاي بالاي آن ممکن است باعث مسموميت شود.