پیکر عشقعلی تحفهای که سالها وظیفه آماده کرده زمین چمن ورزشگاه تختی تبریز را برعهده داشت، امروز در وادی رحمت تشییع و به خاک سپرده شد.
وی علاوه بر زمین چمن باغشمال، زمینهای چمن فرودگاه و راهآهن تبریز و چندین میدان دیگر را کشت و آماده کرده و به فوتبال تبریز تقدیم کرده بود.
وی 35 سال در اداره تربیتبدنی سابق خدمت کرده بود و در دهههای 50 و 60 زمین چمن سبز ورزشگاه تختی تبریز حاصل تلاش وی بود.
شعار معروف «عشقعلی تابوت گتیری» هنگام مصدوم شدن بازیکنان تیم مهمان در ورزشگاه تختی تبریز از سوی تماشاگران سرداده میشد.
در 8 آذر 1392 و در تجلیل از حماسهسازان ملبورن که توسط باشگاه دبیری تبریز در هتل شهریار برگزار شد، از عشقعلی هم تجلیل به عمل آمده و از زحمات وی تقدیر شد.
وی روز گذشته به دلیل عارضه قلبی در سن 86 سالگی دار فانی را وداع گفت.
باشگاه تراکتورسازی و دبیری تبریز با صدور بیانیههای درگذشت عشقعلی تحفهای را تسلیت گفتهاند.