علیرضا علیفر یک نام شناخته شده در گزارشگری فوتبال ایران است. چهرهای که به دلیل ایرادگیریهای همیشگی از تاکتیکها در بازیهای روز دنیا مشهور شده است.

به گزارش "ورزش سه"، علیفر که با عنوان سرهنگ نیز از او یاد میشود، در گفتوگویی با هفتهنامه تماشاگران درباره اصولی که از آنها در رقابتهای فوتبال حرف میزند و با آن مربیان بزرگ جهان را نقد میکند، صحبت کرده است. حرفهایی که شگفتانگیز به نظر میرسد و به هر حال ممکن است دلایل دیگری هم داشته باشد!

بخشهایی از گفتوگو با منتقد شماره یک دفاع خطی را بخوانید:

* ایرانی بسیار فهیم و باشعور است و در 90 ـ 80 درصد مسائل نبوغی ذاتی دارد. در همین مساله هستهای ببینید با چه زحمت و خطرات شدیدی حرف خودمان را به کرسی نشاندیم. در فوتبال هم چه کسی گفته مورینیو فوتبال را از من بهتر میفهمد؟ اگر مورینیو مربی ممتازی است چرا چلسی با این همه ستاره ته جدول است؟

* گواردیولا را به عنوان کمک مربی هم قبول ندارم. آبدارچی گروه ورزش شبکه سه هم اگر بود، با این همه ستاره در آلمان اول میشد. با پولهایی که گواردیولا و مورینیو میگیرند، حق ندارند یک فصل خوب باشند و یک فصل بد و فقط یک جام بگیرند.

* گواردیولا و مورینیو هیچ چیزی بیشتر از مربیان دیگر ندارند. در فوتبال حوادث و شانس در شایستگی مربی موثر هستند. خدا به بعضیها بیشتر کمک میکند. گواردیولا و مورینیو را خدا خیلی دوست دارد.
* فقط فرگوسن مربی درجه یکی است. آینده را کسی ندیده. شاید مربیای بیاید که من قبولش داشته باشم ولی فعلا تا زندهام فقط فرگوسن را مربی میدانم.

* هر مربیای در دنیا با دفاع خطی بازی کند، مهمترین اصول دفاعی را زیرپا گذاشته و این اشتباه بزرگی است. این سادهلوحی و سادهانگاری است. برای پپ گواردیولا، مورینیو و همه سند میآورم که هرکدام بیش از 100 گل روی دفاع خطی خوردهاند. اگر تیمی با دفاع خطی کم گل بخورد آن دو اصل دیگر یعنی شانس و حوادث کمکش کردهاند.

* من یک گزارشگر متفاوت هستم چون مربی هستم. اگر الان تمام تیمهای لیگبرتری از من بخواهند با تضمین و مجانی در تمریناتشان شرکت میکنم و در عرض 2 هفته و در 14 جلسه تمرین تضمین میدهم کاری کنم که دفاع تیمشان از زمین تا آسمان فرق کند. البته سرمربی تیم یا ریاست باید فردی به دانش محمدحسن انصاریفرد باشد!

* اگر به جای گزارشگری 21 سال پیش کمک مربی لیگ میشدم در حال حاضر سرمربی بودم ولی با این کسوت و سن و شرایط دیگر نمیتوانم کمک مربی شوم. البته اگر یک فصل کمک قلعهنویی یا دایی شوم، خود آنها هر تیمی بروند من را میبرند.

* دلم میخواهد این مساله (مضار دفاع خطی) را بست بدهم تا تیمملی ما گل مفت نخورد چون ایران حقش هست در آسیا همیشه اول باشد.

* از نظر فنی اطلاعاتم بالاست، روی آنتن جرأت زیادی دارم که نکات فنی و اخلاقی را بگویم. هیچ کدام از این همکارانم این جرات را ندارند. دلم میخواهد در جامعهای که جوانان ما زیرپیراهنی یا شلوار پاره میپوشند یا با کت چروک به عروسی میروند برای جوانان ما نکاتی را روشن کنم.

* یک چهارم شخصیتی را که قبلا برای پژمان جمشیدی قائل بودم حالا قائل نیستم مخصوصا به دلیل نقشهایی که بازی میکند.

* یک روز جواد نکونام ضعیف بازی کرد و من گفتم اگر اشتباه نکنم این ششمین توپی است که نکونام لو میدهد. یک بار هم او با یک بازیکن خودی درگیر شد که من گفتم نکونام تازه یک ماه است به استقلال آمده و چطور با بازیکنی که سالهاست در این تیم است، اینطور برخورد میکند؟ فردای آن روز مدیرگروه و مدیرشبکه من را توبیخ کردند که نکونام از تو شاکی است.

* اسم خودم را در گوگل سرچ نمیکنم چون اعصابم خرد میشود. آنجا از من ایرادهای بنیاسرائیلی میگیرند. در حالی که من بازیهای با بالای 5 تا 10 میلیون بیننده را گزارش میکنم و غالبا هم نتایج را درست پیشبینی میکنم.

* نمیگویم طرفدار چه تیمی هستم اما آن تیمی را دوست دارم که پدرم طرفدارش بود و در بچگی من را قلمدوش میکرد و به امجدیه میبرد.