سید محمد میرزمانی عصر امروز در ملاقات با شهروندان باغستانی در شهرداری این شهر ضمن عرض خیر مقدم به آنان، در خصوص برخی از اقدامات خدماتی و عمرانی این شهرداری، اظهار کرد: شهرستان شهریار محل پیوند راههای ارتباطی چند شهرستان به همدیگر و در نهایت با شهر تهران است، بنابراین شهرستان شهریار راه اصلی مواصلاتی غرب استان تهران محسوب میشود.
وی بیان کرد: با التفات به سیر صعودی جمعیت در سالهای اخیر رفت و آمد مردم شهرستان شهریار و نیز شهر باغستان به تهران، بار ترافیک این نقطه از منطقه بسیار سنگین شده است.
شهردار شهر باغستان تصریح کرد: بنابراین با التفات به این حجم بالای ترافیک که آرامش و آسایش مردم را مختل کرده و امنیت جانی مردم را به خطر میاندازد در برنامهریزیهای عمرانی این شهرداری نگاه ویژهای به این مسئله شد زیرا توجه به نیازها و خواستههای شهروندان از وظایف ماست و باید به جد پیگیر آنها باشیم.
میرزمانی در پایان متذکر شد: به دلیل اینکه بار ترافیکی در محور تهران ـ شهریار از ایران یاسا تا سهراهی گلگون بسیار سنگین شده است بنابراین با وجود حجم سنگین ترافیک در این مسیر و زیباکردن منظر محیط، برنامهریزی برای عریض کردن این راه مطرح و در حال حاضر این طرح بعد از پاکسازی نخالهها ساختمانی، با پهنای 10 متر، جدولگذاری آن عملیاتی شده است.