سرهنگ "فرامرز رضايي" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس گفت: 10 نفر از ماموران انتظامي غرب استان تهران در چهار عمليات جداگانه پيشنهادهاي رشوه به مبلغ 342 ميليون ريال را رد کردند.وي ادامه داد:ماموران پليس امنيت عمومي طي يک عمليات در منطقه شهريار مبلغ 220 ميليون ريال رشوه را رد کردند.

سرپرست بازرسي فرماندهي انتظامي ويژه غرب استان تهران افزود:همچنين مامور وظيفه شناس پليس فتا غرب استان تهران در مواجه با رشوه 22 ميليون ريالي آن را رد و صورتجلسه کرد.

سرهنگ "فرامرز رضايي"خاطرنشان کرد:همچنين ماموران وظيفه شناس يگان امداد فرماندهي انتظامي ويژه غرب استان تهران طي دو عمليات جداگانه مبلغ 100 ميليون ريال رشوه را رد کردند.

گفتني است، ماموران وظيفه شناس توسط فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران مورد تشويق قرار گرفتند.