به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شرکت هواپیمایی «رایانی ایر» مالزی که براساس قوانین شریعت اسلامی عمل میکند، روز دوشنبه ۲۱ دسامبر نخستین پرواز خود را از کوالامپور پایتخت این کشور به مقصد جزیره تفریحی لانگکاوی آغاز کرد.
کارکنان و مهمانداران زن مسلمان این شرکت باید حجاب اسلامی را کاملا مراعات کرده و مهمانداران غیر مسلمان نیز باید لباس "محتشم" بپوشند.
هواپیماهای این شرکت طبق شریعت اسلامی غذای صد در صد حلال سرو کرده و مصرف الکل در آنها مطلقا ممنوع است.
در اوقات نماز نیز اذان از بلندگوهای هواپیماها پخش میشود.
«جعفر زامهاری» مدیر اجرایی این شرکت به روزنامه «استار» مالزی گفت: ما نخستین شرکت مالزیایی هستیم که مفتخرا براساس شریعت و توصیه علما عمل میکند.
به نوشته روزنامه بریتانیایی «میل آنلاین»، مالزی که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل میدهند، همواره پیرو اسلام بوده اما اخیرا این کشور شاهد رشد محافظهکاری اسلامی شده است.
البته شرکتهای هواپیمایی بینالمللی دیگری نیز وجود دارند که از شریعت پیروی میکنند.
در همین راستا شرکت بریتانیایی «فیرناس» در نظر دارد از سال آینده پروازهایی بر اساس شریعت به مشتریان خود ارائه دهد.
از سوی دیگر در راستای آموزههای اسلامی، برخی از بانکهای بریتانیا نیز عرضه خدمات بانکداری اسلامی را به مشتریان خود آغاز کردهاند.