فدراسیون دوچرخهسواری قرار است از خیابان ورزنده تهران به مجموعه ورزشی آزادی منتقل شود.

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از فارس، فدراسیون دوچرخهسواری که در خیابان ورزنده تهران قرار دارد قرار است طی ماههای آینده به مجموعه ورزشی آزادی منتقل شود.
خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخهسواری در این خصوص عنوان کرد: طبق هماهنگیهایی که با وزارت ورزش انجام شده کنار دریاچه آزادی محلی برای فدراسیون در نظر گرفتند که در حال نهایی شدن حضور در آنجا هستیم و سعی میکنیم تا پایان سال فدراسیون را به آنجا منتقل کنیم. در کنار آن هم یک پیست ساخته خواهد شد.