سلامت نیوز: دبیر انجمن بررسی ومطالعه درد ایران با اعلام این كه میزان مصرف استامینوفن كدئین با جمعیت 80 میلیونی در كشور، سالیانه به بیش از 10 تن میرسد، خارنشان كرد: این در حالی است كه در كشورهایی با جمعیت مشابه، این آمار حدود 800 هزار كیلوگرم بوده كه نشان دهنده الگوی مصرف ناصحیح دارو است.


دكتر مهران كوچك در گفتوگو با ایسنا، درباره ضرورت مصرف قرص های مسكن به هنگام بروز درد عنوان كرد: مسكنها، داروهای ضد دردی هستند كه برای كنترل دردهای معمولی و روزمرهای كه مردم دارند استفاده میشود و از طریق مراجعه به داروخانه به راحتی قابل تهیه هستند.وی در پاسخ به این پرسش كه آیا مردم به عنوان شهروندان عادی مجازند داروهای ضد درد سادهای چون استامینوفن، بروفن و دیكلوفناك را تهیه و از آن برای دردهای سادهای چون سردرد، كمردرد یا دردهای دوران قاعدگی استفاده كنند، اظهار كرد: این حق برای همه مردم محفوظ است كه داروهای O.T.C را از داروخانهها تهیه و مورد استفاده قرار دهند.


این متخصص بیهوشی، ادامه داد: اگر شخصی به یك درد تكرارشونده چون سردرد كه به دنبال استرس رخ میدهد مبتلا شود، اما این درد به كمك مسكنهای معمولی كه همیشه استفاده می كرده است كنترل نشود و 48 ساعت به طول بینجامد، حتما باید به پزشك مراجعه كند و مصرف داروهای ضد درد ساده را بیش از دو روز ادامه ندهد.

كوچك، با بیان این كه متاسفانه الگوی مصرف دارو در كشور به طرز صحیحی شكل نگرفته است، گفت: مردم عادت كردهاند زمانی كه درد دارند، بدون نسخه دارو تهیه و مصرف آن را ادامه و حتی به فرزندان خود نیز بدهند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی تاكید كرد: مصرف بیش از اندازه مسكنها به صلاح نیست.

دبیر انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران در پاسخ به این پرسش كه آیا هر مسكنی را برای هر دردی میتوان مورد استفاده قرار داد، عنوان كرد: برخی دردها نظیر دردهای شكمی كه فرد هیچ گونه تجربهای در مورد علت بروز آن ندارد و برای اولین بار تظاهر یافتهاند، دردهایی نیستند كه فرد برای درمانشان به سراغ مسكنها برود.

وی اضافه كرد: معمولا میتوان مسكنهایی چون استامینوفن را برای دردهای ساده كه پیچیدگی خاصی نداشته و تكرار شونده هستند و سالهاست كه بیمار با آن سر و كار دارد، مورد استفاده قرار داد. اما برای هر دردی نباید ابتدا از مسكنها استفاده كرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، دردهای فوری، ناگهانی یا حاد مثل دندان درد شدید، یك درد شكم ناگهانی یا درد در قفسه سینه را به منزله علامتهای خطری كه نباید دست كم گرفته شوند دانست و اظهار كرد: بیمار نباید این دردها را تحمل نكند. اما به هنگام تشدید دردهای كهنه و مزمن میتوان از مسكنهای معمولی استفاده كرد.

وی همچنین درباره افرادی كه درد را تحمل و از داروهای مسكن برای بهبود وضعیتشان استفاده نمیكنند، گفت: تحمل درد یا آستانه درد در میان افراد در هر اجتماعی تفاوت دارد. ما برای درك اندازه درد، یك شاخص عددی در نظر میگیریم كه بین صفر تا 10 است. درد یك پدیده حسی است و مانند قند خون نمیتوان آن را اندازه گرفت. معمولا از فردی كه درد دارد سوال میكنیم به دردی كه دارد چه نمرهای میدهد.

كوچك اضافه كرد: به عنوان مثال مقیاس عددی تحمل درد به هنگام شكستگی ران 9 و 10 است، تحمل این درد خوب نیست و باعث اضافه شدن دردها و ناراحتیهای بعدی میشود. عدد درد 3 و 2 قابل تحمل است و با مسكنهای ساده قابل كنترل است، اما تحمل دردهایی بالاتر از مقیاس عددی 3 جایز نیست.