گروهی از دانشمندان مکزیکی موفق شدند در یک منطقه تاریخی در این کشور بقایای کاشت گیاه کدوتنبل را پیدا کنند که مربوط به ۱۵هزار سال قبل است.گروهی از دانشمندان مکزیکی موفق شدند در یک منطقه تاریخی در این کشور بقایای کاشت گیاه کدوتنبل را پیدا کنند که مربوط به ۱۵هزار سال قبل است. محققان موسسه «اسمیتسونین» موفق شدند در سایت «خولیا ناکوئیت» (قدیمی ترین آشپزخانه مکزیک) واقع در دره اواکسانا بقایای گونه گیاهی را کشف کنند که مربوط به ۱۵ هزار سال پیش است. کشف بقایای این گیاه که نوعی کدوتنبل است نشان می دهد که مردم ساکن این منطقه در این دوره زمانی از این گیاه در رژیم غذایی خود استفاده می کرده اند. «لیندا پری» سرپرست این تیم تحقیقاتی در این خصوص اظهار داشت؛ «بررسی ها نشان می دهد که این گیاه اولین گیاه کاشته شده در مکزیک است که در قدیمی ترین آشپزخانه این کشور مورد استفاده قرار می گرفته است.»

روزنامه شرق