مدیرکل استاندارد تهران از توقیف 20 هزار عدد بلوک سیمانی و بیش از چهار هزار تیرچه غیراستاندارد ، ماه گذشته در تهران خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان تهران ، در جریان بازرسیهای کارشناسان استاندارد از مراکز عرضه فراوردههای ساختمانی ، چهار هزار متر تیرچه غیراستاندارد در واحد تولیدی در شهریار توقیف کردند. در جریان این بازرسیها ، همچنین 20 هزار عدد بلوک سیمانی ، به علت نداشتن مجوز استاندارد ، توقیف شد. مسلم بیات با تاکید بر نظارت ویژه بر استاندارد سازی مصالح ساختمانی ، بر ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد فراوردههای بی کیفیت تاکید کرد. این فراوردهها که در جلسات کمیته علایم آبان این اداره کل ابطال شد، به این شرح هستند: سنگدانههای ریز و درشت مورد مصرف در بتن آماده با نام تجارتی خلیج مرکزی ، سنگدانههای ریز و درشت مورد مصرف در بتن آماده با نام تجارتی شن و ماسه ساتمان 3 ، بتن آماده تا رده مقاومتی c30 با نام تجارتی حکیم پرشیا بتن.