وی با بیان اینکه از نظر طب سنتی، حجامت روشی برای دفع سموم بدن است، ادامه میدهد: با انجام حجامت سموم از بدن خارج میشوند و پس از انجام حجامت و حین درمان از داروهای گیاهی نیز استفاده میشود.
ایسنا: حجامت یک روش درمانی آزموده شده است که بر اساس قدیمیترین اسناد از ۱۳۰۰ سال پیش از میلاد مسیح در مقدونیه انجام میشده است. اما هماکنون افراد ناآشنا و با استفاده از وسایل آلوده، حجامت را انجام میدهند که تهدیدکننده سلامت افراد است.

«اسدالله پارسایی» یکی از شهروندان لرستانی در اینباره به ایسنا میگوید: حجامت در میان ایرانیان سابقهای طولانی دارد و به صورت معمول سالی دو بار، به ویژه پیش از عید به صورت سنتی انجام میشد و از آن به عنوان عید خون نام میبردند و مردم بهارشان را با حجامت آغاز میکردند.

وی با بیان اینکه از نظر طب سنتی، حجامت روشی برای دفع سموم بدن است، ادامه میدهد: با انجام حجامت سموم از بدن خارج میشوند و پس از انجام حجامت و حین درمان از داروهای گیاهی نیز استفاده میشود.

این شهروند لرستانی میافزاید: بر اساس اسناد تاریخی حجامت سابقهای ۷۰۰۰ ساله دارد همچنین ۱۰۰۰سال پیش «بوعلیسینا» در کتاب «قانون» خود به صورت علمی درخصوص حجامت و جایگاه آن صحبت کرده و هماکنون نیز محققان اروپایی از مطالب ۱۰۰۰ سال پیش بوعلیسینا استفاده میکنند.

براساس این گزارش، اطلاعات پیرامون حجامت در جامعه پزشکی محدود است به طوری که در دانشکدههای پزشکی ایران این موضوع تدریس نمیشود، فقط در برخی دانشگاههای آمریکا، انگلیس، آلمان و چین این موضوع به شکل کلاسیک تدریس میشود.

طبیعی است که وقتی پزشکان از ویژگیهای درمانی آن بیاطلاع هستند همه حجامت را انجام نمیدهند. از سوی دیگر عمر اطلاعات بیش از ۵۰۰۰ سال نیست. همچنین شمار پزشکان ایرانی آشنا با این شیوه بیش از ۱۰۰۰ نفر نیستند.

«امین آزادبخت»، یکی دیگر از شهروندان لرستانی میگوید: حجامت جزو طب سنتی و اسلامی است که فواید فراوانی دارد و ۷۰ نوع بیماری را از بین میبرد.

وی با بیان اینکه حجامت را ماهیانه انجام میدهم، اظهار میکند: حجامت را برای برطرف کردن خستگی، خوابآلودگی، کسالت و رخوت از بدن، انجام میدهم.

این شهروند ادامه میدهد: البته انجام حجامت باید با رعایت موازین بهداشتی و استفاده از وسایل استریل تحت نظر پزشک طب سنتی انجام شود.

«حدیث کلانتری» دیگر شهروند خرمآبادی میگوید: هیچ اعتقادی به انجام حجامت ندارم؛ چراکه افرادی را مشاهده کردهام که به این امر اقدام کردهاند اما حجامت تاثیری در سلامت آنها نداشته است.

به گفته وی، به نظر میرسد خراشیدن بدن برای حجامت اثر درمانی نداشته باشد.

«زهرا رضایی»، شهروند دیگر خرمآبادی نیز به ایسنا میگوید: اطرافیانم حجامت میکنند اما تاثیری در سلامتی و برطرف کردن بیماری آنها نداشته است.

وی ادامه میدهد: از لحاظ رعایت بهداشت از جانب پزشکان یا افراد گاهی این مهم جای تامل دارد که مبادا به علت حجامت به انواع بیماریهای پوستی و خونی مبتلا شویم.

رضایی یادآور میشود: یکی از علل عدم تمایل من به انجام حجامت عدمآگاهی و اطلاع کامل از این شیوه درمان است و اینکه این نوع درمان چند درصد تاثیرگذار است، از اینرو حاضر به ریسکپذیری نیستم و اهدای خون را به حجامت ترجیح میدهم.

دکتر «گرجی»، یک فوق تخصص هماتولوژی آنکولوژی با بیان اینکه تخلیه خون کثیف با حجامت، باور غلط رایج میان مردم است، به ایسنا میگوید: هماکنون حجامت را افرادی ناآشنا و با استفاده از وسایل آلوده انجام میدهند و سلامت افراد را تهدید میکنند.

وی با اشاره به انجام حجامت که جزئی از طب سنتی است، در ادامه یادآور میشود: این مهم پیش از این انجام میشد اما حجامت چیزی نیست که براساس تصور عامیانه افراد مبنی بر تخلیه خون کثیف انجام شود.

این فوقتخصص انکولوژی ادامه میدهد: بدن در روز چندین بار توسط کبد و کلیه تصفیه میشود و خون کثیفی در بدن باقی نمیماند تا اینکه ناگزیر باشیم براساس تصورات عامیانه این خون کثیف را با حجامت خارج کنیم.

براساس این گزارش، «دکتر امیرحسین تروند»، مدیر پایگاه منطقهای انتقال خون لرستان هم با تاکید بر اینکه افراد سالم به هیچ وجه حجامت نکنند، اظهار میکند: حجامت یک روش درمانی اثبات شده برای برخی بیماریها از جمله سردرد، بیماریهای عفونی، دردهای عضلانی، سردردهای عصبی و میگرنی و بیماریهای پوستی است.

وی ادامه میدهد: افرادی که خون اهداء میکنند همیشه حس نوعدوستی و انسان دوستانهای در احیاء و اهداء زندگی مجدد به بیماران دارند.

مدیر پایگاه منطقهای انتقال خون لرستان میافزاید: افرادی که مرتباً خون اهدا میکنند در مقایسه با افراد همسن و سال خود که اهداءکننده خون نیستند کمتر به بیماریهای قلب و عروق و به ریسک ابتلاء به سکتههای قلبی و مغزی دچار میشوند.

دکتر تروند در خصوص افرادی که حجامت و تاتو میکنند، میگوید: افرادی که تاتو، حجامت، الکترولیز و گوش سوراخ کردهاند به مدت یکسال از اهدا خون معاف هستند.

وی اظهار میکند: البته این بدان معنا نیست که این افراد در جاهای غیر استریل اقدام کردهاند بلکه با ایجاد سوراخ و منفذ در پوست امکان ورود عوامل بیماریزا در این افراد وجود دارد.

مدیر پایگاه منطقهای انتقال خون لرستان گفت: به افرادی که اقدام به تاتو، حجامت، الکترولیز و سوراخ کردن گوش میکنند توصیه میشود که این اقدامات را در مطب پزشکان انجام دهند تا از بروز بیماریهای تهدیدکننده در امان باشند.

دکتر تروند به افرادی که به حجامت اقدام میکنند توصیه میکند به جای حجامت خون اهداء کنند و به افراد سالم هم توصیه نمیشود که حجامت انجام دهند ضمناً افراد بیمار صرفاً با تجویز پزشک به این مهم اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، دکتر «سیاوش بیرانوند»، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان هم از پلمپ مطبهایی که اقدام به حجامت میکنند خبر میدهد و میگوید: حجامت مورد تایید ما نیست و مطبهایی که به انجام حجامت اقدام کنند پلمپ میشوند.

در اینباره یک کارشناس مسائل مذهبی هم میگوید: برطرف کردن فضولات خون، دفع سموم و عفونتها، تنظیم اخلاط چهارگانه در بدن انسان «دم، صفرا، بلغم و سودا»، دفع انسدادهای عروقی پدیدآمده در نقاط مختلف بدن، از جمله منافع حجامت از دیدگاه اسلام است.

حجتالاسلام «حمیدرضا حنان» ادامه میدهد: حجامت یک روش خونگیری است که برای پیشگیری و درمان بیماریها انجام میشود و این نامگذاری احتمالاً به علت شیوه عمل آن است که از طریق تحجیم، گشایش و انبساط موضعی عمل میکند.

وی با اشاره به منافع حجامت از دیدگاه طب اسلامی، میگوید: تنظیم سیستم ایمنی بدن انسان به وسیله حجامت عام، تنظیم سیستم ایمنی محیطی به وسیله حجامت موضعی، تنظیم ترشح غدد درونریز و برونریز، دفع سموم و رفع انسدادهای موضعی و محیطی، تاثیر حجامت بر وناژلنف، تاثیر بر سمپاتیک و پاراسمپاتیک، تاثیر بر افزایش ترشح اندروفین و... از منافع حجامت از دیدگاه طب جدید است.

این کارشناس دینی به آثار درمانی حجامت بر اساس احادیثی از رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) اشاره میکند و میگوید: برخی احادیث حجامت را بهطور کلی شفای بیماریها و برخی دیگر دوای بیماریهای خاصی میدانند بهطوری که حضرت رسول (ص) میفرمایند، حجامت داروی تمام بیماریهاست و امام صادق (ع) نیز میفرمایند که، حجامت سر شفای هفت بیماری از جمله جنون، جذام، برص، کسالت، خوابآلودگی، دنداندرد، نابینایی و سردرد است.

وی یادآور میشود: با وجود قرائن و شواهد دیگری در خصوص حجامت، نمیتوان منافع حجامت را رد کرد و این مقوله نیاز به تحقیقات بیشتری دارد به شرطی که تحقیق را تقلید بیچون و چرا از غربیها ندانیم و به علت تردیدی بیجا از منافع آن چشم نپوشیم. با توجه به احادیثی که درباره فواید حجامت از ائمه معصومین (ع) نقل شده، میتوان گفت حجامت یک سنت دینی است.