پژوهشگران علوم پزشکی می گویند نتایج بررسی ها نشان داده است کسانی که در شب با چراغ روشن و در تماس با نور می خوابند، روز بعد معمولا با حالتهای بدخلقی و افسردگی دست به گریبان میشوند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از پزشکان بدون مرز ، خوابیدن با چراغ روشن در شب میتواند شما را به افسردگی مبتلا سازد. روانپزشکان دانشگاه ایالتی اوهایو در آمریکا تاکید کردند: کسانی که شب با چراغ روشن و در تماس با نور می خوابند، روز بعد معمولا با حالتهای بدخلقی و افسردگی دست به گریبان میشوند.

حتی نور حاصل از صفحه تلویزیون روشن و یا چراغ خواب هم میتواند روی سلامت روانی افراد تاثیر نامطلوبی داشته باشد و این حالت را تشدید کند. روشن بودن فضای اتاق به هنگام خواب در واقع خطرات بالقوهای بر چرخه طبیعی خواب و بیداری انسان دارد.

تماس با نور به هنگام خواب در واقع سبب بروز تغییرات و تفاوتهایی در ساختار منطقهای از مغز موسوم به هیپوکامپ میشود. هیپوکامپ نقش کلیدی در رابطه با اختلالات افسردگی ایفا میکند. بنابراین تغییرات در هیپوکامپ بسیار حائز اهمیت است.

مطالعات گذشته نشان میدهد، کارکردن در شیفتهای شبانه میتواند خطر ابتلا به سرطان سینه را افزایش دهد.