سردار محسن خانچرلی امروز اظهار کرد: در راستای مقابله بیامان با سوداگران مرگ، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان طی دو عملیات موفق پلیسی در روز گذشته، مقدار 186 کیلو و 740 گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کرده و دو متهم را در این زمینه دستگیر کردند.

وی با اشاره به عملیات اول پلیس در شهریار افزود: در پی اخبار رسیده مبنی بر اینکه فردی قصد جابهجایی محمولهای از مواد مخدر را دارد، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی ویژه غرب استان تهران استان قرار گرفت.
این مقام انتظامی اعلام کرد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق شدند منزل متهم را در شهریار شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مقام قضایی وارد منزل شده و در بازرسیهای صورتگرفته 40 کیلوگرم تریاک از داخل صندوق عقب خودرو و 58 کیلو و 740 گرم تریاک از منزل متهم کشف کنند.
رئیس پلیس غرب استان تهران با اشاره به عملیات دوم بیان داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ویژه غرب استان تهران در جریان طرح ایست و بازرسی در محور مواصلاتی شهریار و انجام اقدامات اطلاعاتی، یک دستگاه پیکان وانت متعلق به قاچاقچی را شناسایی و آن را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران تصریح کرد: در بازرسی از خودروی توقیفی 88 کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانهای در زیر اتاق خودرو جاسازی شده بود، کشف و در این رابطه یک قاچاقچی دستگیر شد.
خانچرلی در پایان متذکر شد: در این عملیاتها، دو نفر قاچاقچی دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.