عضو شورای اسلامی شهر شهریار گفت: برای نخستین بار در تاریخ بودجه نویسی مدیریت شهری شهریار، روش بودجه عملیاتی بصورت تهاتری در دستور کار قرار گرفت. بهزاد درخشان ضمن اشاره به تلاش مدیریت شهری شهریار این منطقه برای مدیریت بهینه منابع مالی و اعتباری اظهار داشت: محدودیت ها و کاهش درآمدهای شهری در طول سال های اخیر فشار بسیاری را به شهرداری ها تحمیل کرد که مدیریت شهری شهریار نیز از این قاعده مستثنی نبود.
وی افزود: با وجود کاهش در آمدهای مدیریت شهری در این منطقه با مدیریت اصولی و بهینه در اعتبارات، سعی می شود بهره گیری و بهره وری هر چه مطلوب تری از امکانات موجود فراهم شود. درخشان گفت: برای نخستین بار در تاریخ مدیریت شهری شهریار، روش بودجه نویسی تهاتری در دستور کار قرار گرفت. وی در تشریح فرآیند اجرایی و عملیاتی این نوع از بودجه نویسی عنوان کرد: در این روش با واگذاری املاک شهرداری، بخشی از هزینه های مورد نیاز مدیریت شهری تامین می شود. عضو شورای اسلامی شهر شهریار یادآور شد: این روش شیوه ای مناسب و معقولانه برای پیشبرد اهداف تعریف شده در این شهر به شمار می رود که در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی اجرایی می شود.