بازرسان صنعت معدن و تجارت شهریار، کارگاه تولید مواد خوراکی تقلبی دامی ، با استفاده از پودر سنگ و اهک را توقیف کردند .
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان شهریار گفت : افراد سودجو با استفاده از تشابه رنگی و شکلی پودر سنگ ، اهک ، خاک اره و سبوس ، انها را درسیلو با یکدیگر مخلوط کرده و در کیسه های فاقد نام به دامداران عرضه می کردند.
بلال خلیلی افزود : در این کارگاه بیش از 40 تن خوراک دام تقلبی کشف و ضبط شد .
وی گفت : تهیه خوراک دام با ستفاده از مواد ارزان قیمت و بدون استفاده از نظر کارشناسان تغذیه دام، تولید در محیط غیر بهداشتی و همچنین استفاده از بسته های فاقد اطلاعات خوراک و عرضه ان به دامداری های کوچک از تخلفات این کارگاه است .
خلیلی افزود : ازمایش های اولیه نشان میدهد چنین ترکیب غذایی برای دام مناسب نیست و موجب مشکلات گوارشی برای ان می شود .