ظهر امروز جلسه آموزشی و آگاهسازی در خصوص فرزندپروری و زندگی زناشویی و آموزشهای پیش از ازدواج با حضور کارشناسان اداره بهزیستی شهریار در مدرسه آسیه واقع در امیریه با تعدادی حدود 300 نفر برگزار شد.
منصور قرهباغی مدرس این جلسه به بیان مطالبی در خصوص چگونگی فرزندپروری، قوانین موجود در دختران و پسران در سنین نوجوانی و ارتباط مناسب همسران و تاثیر آن در حالات روحی روانی فرزندان پرداخت.
وی در ادامه درباره مضرات ماهواره، موبایل و دنیای مجازی صحبت و به روشهای مناسب استفاده از دنیای مجازی نیز اشاره کرد و گفت: مشاوره و روانشناسی برای بیان مشکلات و مسائل خانوادگی اهمیت زیادی دارد اما محدودیت در این امر باعث میشود خانوادهها از این اقدام منصرف شوند، بنابراین مشکلات آنها در درون خودشان گره خورده و احتمال آسیب برای اعضای خانواده وجود خواهد داشت.