سعید ناجی ضمن اشاره به ظرفیت کشاورزی به عنوان هویت اصلی شهرستان شهریار اظهار داشت: حفظ و توسعه این توانمندی یکی از اصلی ترین اولویت های مسئولان در منطقه محسوب می شود.
وی افزود: اقدامات حمایتی مجموعه دستگاه های زیربط در عرصه کشاورزی همچون حمایت برای ترویج نهاله ها و افزایش بهره وری از محصولات زراعی قابل توجه و موثر است اما اصلی ترین دغدغه کشاورزان این شهرستان معطوف به حفظ و حراست از باغات و محصولات زراعی می شود. فرماندار شهرستان شهریار عنوان کرد:جلسات متعددی با فعالان این بخش برگزار شد و با عنایت به طرح دغدغه های این گروه، رایزنی و مذاکره با جهاد کشاورزی استان تهران برای ارتقای ضریب ایمنی باغات و اراضی زراعی در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: برای تحقق این امر، جلسه ای در استانداری با حضور معاون وزرات جهاد کشاورزی برگزار شد و تمامی مسئولان بر ضرورت حفظ و ارتقا امنیت باغات در شهریار تاکید کردند. ناجی گفت: مقرر شد با تفکیک کشاورزان واقعی از غیر واقعی، شرایط برای تسهیل صدور مجوز دیوارکشی ها در باغات و اراضی زراعی شهرستان شهریار ایجاد شود. فرماندار شهریار در خاتمه یادآور شد:در خصوص تبدیل محصولات باغی به سایرفرآورده های کشاورزی نیز مباحثی مطرح شده که با فراهم شدن شرایط، اقدامات لازم برای تحقق این امر مهم نیز عملیاتی خواهد شد.