علیرضا رضایت اظهار داشت: یکی از نارسایی های موجود در حوزه فعالیت شورای شهر،کم توجهی به تمامی ابعاد وظایف و اختیارات این مجموعه است.

وی افزود: طبق قانون یکی از اصلی ترین وظایف شوراها بررسی مشکلات شهروندان با تکیه بر تعامل و همکاری با مردم است.
عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد: بطور طبیعی در چنین چارچوبی تعامل با مردم و دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات نقش بسزایی در اشراف به مشکلات شهری و انعکاس دقیق تر آن به دستگاه های زیربط ایفا می کند.
رضایت گفت:خلاهای موجود در شورای شهر شهریار معطوف به فقدان شبکه اطلاع رسانی قوی و منسجمی می شود که در آن مردم بلاواسطه و بصورت مستقیم آرا و نظریات خود را در خصوص نقاط ضعف شهر و راهکارهای برون رفت از آن ارائه کنند.
وی افزود: اگر چه امکان ارتباط حضوری با مردم و اخذ نظرات آنها بصورت مستقیم وجود دارد، اما این یک روال قاعده مند و منسجم نیست که بصورت تشکیلاتی و در چارچوب های اصولی تعریف شده، انجام شود.
عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد: در صورت تحقق این امر، ما قادر خواهیم بود بصورت رایگان، حجم انبوه و کثیری از نظرات مردم را که از نزدیک با مشکلات شهری مواجه و روبرو هستند را دریافت کنیم و به نحو موثرتری نسبت به رفع آن اقدام کنیم.
وی افزود:البته امکان اخذ و ارائه نظرات و پیشنهادات از طریق سایت اطلاع رسانی هم می تواند فراهم شود اما این روش با وجود اینکه ضروری است اما چندان بهینه و مطلوب اثر نخواهد بود.
رضایت در خاتمه یادآور شد: شهر بدون شبکه مردمی مثل بدن فاقد سیستم عصبی است و بطور یقین در صورت تامین و فراهم شدن چنین چارچوبی، ضریب موفقیت ها به نحو قابل توجهی افزایش می یابد و تاثیرات آن در ارتقای کمی و کیفی خدمات شهری برجسته و ملموس تر خواهد شد.