ماموران نیروی انتظامی سارقان حرفه ای محتویات داخلی خودرو را شناسایی و بازداشت کردند.
رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران گفت: در پی دریافت گزارشی در خصوص فعالیت دو سارق حرفه ای محتویات داخلی خودرو در شهریار ، ماموران نیروی انتظامی موفق شدند این افراد را در هنگام سرقت در اندیشه شهریار بازداشت کنند.
سرهنگ منصور خدادادی افزود: هر دو سارق بازداشت شده در پلیس اگاهی غرب استان تهران به سرقت بیش از 50 فقره محتویات داخل خودرو در محدوده شهریار، اندیشه و ملارد اعتراف کردند.
وی افزود: این سارقان محتویات داخلی خودور هایی که وسایل ایمنی مناسبی برای خودرو پیش بینی نشده بود را در ساعات ظهر و پایانی شب که تردد کمتری صورت می گرفت سرقت می کردند.
سرهنگ خدادادی افزود: متمهمان همچنان در اختیار پلیس اگاهی غرب استان تهران هستند و تحقیقات در خصوص موضوع ادامه دارد.