احداث باغ

[imghttp://photoblog.seablogger.com/images/2006/01/whitepink.jpg][/img]

خوب برای احداث یک باغ باید به نکات زیر توجه کنید:

1- سوالی که اول از همه پیش می آید این است که :

آیا شما زمین را در اختیار دارید و می خواهید گیاه مناسب در آن بکارید.

و یا از یک گیاهی خوشتان می آید و می خواهید زمین و آب و هوای مناسبی را برای آن گیاه پیدا کنید.2-هدف از کاشت آن محصول چیست؟

آیا برای لذت خود این محصول را می خواهید بکارید(حتی اگر سود خوبی هم نداشته باشد) و یا می خواهید آن محصول را روانه بازار کنید، پس در این صورت

باید ببینید که آیا بازار چنین محصولی را می خواهد یا نه؟3- آب و هوای منطقه چگونه هست؟

آیا گیاه با این آب و هوا می تواند سازگار شود؟

در موقع گلدهی گیاه آیا دمای هوا آنقدر پایین می آید تا حدی که شکوفه ها را از بین ببرد یا میوه ها را؟4- آب و هوای منطقه چه نوع بیماری هایی را شیوع می دهد؟ آیا گیاه یه این بیماریها مقاوم است یا حساس؟

آیا گیاهی از آن نوع محصول هست که مقاوم به بیماریهای منطقه باشد؟5- آبیاری گیاه چگونه خواهد بود؟

آیا آب کافی برای نیاز گیاه در دسترس دارید؟

چه نوع سیستمی برای آبیاری می خواهید بکار بگیرید؟

این سیستم ها چه تاثیری روی رشد ریشه و گیاه خواهد داشت؟6- گیاه را از کجا می خواهید تهیه کنید؟

آیا آن شرکت خاص، گیاهان سالمی را به شما تحویل خواهد داد؟

در موقع مشاهده مشکلی آیا شرکت مسئولیتی را در قبال آن بر عهده خواهد گرفت یا نه؟7- رعایت بهداشت زراعی در موقع کاشت(مثلا ضدعفونی ادوات)8- از چه سیستمی برای کاشت استفاده خواهد کرد؟

یا محصول خواهید داشت یا در بین گیاهان اصلی محصول دیگری نیز خواهید کاشت؟9- قبل از کاشت زمین را چگونه آماده خواهید؟

مثلا چه عناصری را به خاک اضافه خواهید کرد؟

سیستم کاشت و نحوه کاشت چگونه خواهد بود؟ چه مقدار فاصله در بین درختان خواهد بود و در چه جهتی خواهید کاشت؟10-در طی نونهالی گیاه چه اقداماتی را انجام خواهید داد؟11- آیا درخت را هرس و تربیت خواهید کرد؟12- برداشت محصول چگونه خواهد بود، سنتی یا مکانیزه؟13- در طی رشد گیاه چه بیماری هایی در گیاه ممکن است ایجاد شود و چه آفت هایی به گیاه ممکن است حمله ور شوند و همچنین

علف های هرز، شما در برابر این تهدید ها چه پیش بینی هایی را انجام داده اید؟

14- سم هایی که استفاده خواهید کرد چه تاثیری در رشد گیاه و مصرف کننده خواهد داشت؟15- در طی برداشت و انبار داری چه عواملی گیاه را تهدید خواهد کرد و شما در مقابل این عوامل چه کار خواهید کرد؟16- کجا و چگونه آن محصول را می خواهید بفروشید؟

و با چه وسیله ای می خواهید آنرا به مکان فروش انتقال دهید؟17- این گیاه در طی رشد خود چند نفر را به خود مشغول خواهد کرد؟ هزینه ها ی آنها چقدر است؟18- این گیاه و محصول آنقدر به شما سود خواهد رساند که ارزش کاشت آنرا داشته باشد ؟19- خاک مزرعه خود را به آزمایشگاه معتبر ببرید تا مشخص کنند که چه عناصری و به چه مقدار در خاک شما وجود دارد، در ضمن اگر آزمایشگاه

کادر متخصص خوبی داشته باشد به شما خواهد گفت که با توجه به محصولتان چه کودی و به چه مقدار و چه موقع به زمین تان اضافه کنید.20- در ضمن درباره کودهایی که به زمین تان اضافه می کنید باید اطلاعاتی داشته باشید که چه تاثیری در زمین خواهد گذاشت در غیر این صورت باید با

متخصص در این زمینه مشورت کنید.