مژده طباطبايى، مديرگالرى مژده با اعلام خبر فوق گفت: با هدف ارائه استاندارد آثار هنرى، فضاى گالرى را بازسازى و در واقع نوسازى کردهايم تا بتوانيم به شکل شايستهاى آثار هنرمندان عزيز را به نمايش بگذاريم.
او گفت: به همين مناسبت مجموعهاى نفيس و درجه يک براى نخستين نمايشگاه دور تازه فعاليتهاى گالرى مژده تدارک ديدهايم که نمونههايى درخشان از آثار مدرنيستى و نيز آثارى شاخص از هنر معاصر را شامل مىشود و به يقين هم براى خريداران و هم براى علاقهمندان يک فرصت گرانبهاست.


طباطبايى افزود: در اين نمايشگاه آثار حدود ٢٠ هنرمند از جمله: زندهيادان هوشنگ پزشکنیا، احمد اسفندیاری، جواد حميدى، مهدى سحابى ... پيشکسوتان تثبيت شده مانند منوچهر نيازى، سونيا بالاسانيان، رضا درخشانى ... و جوانترها داريوش قره زاد، شهريار احمدى ... به روى ديوار مىرود.


بنا به گفته او، منتخب مژده عصر جمعه ٢٩ آبان آغاز به کار مىکند و تا دهم آذرماه داير خواهد بود؛ نشانى گالرى مژده سعادت آباد، علامه شمالى، کوچه هجدهم شرقى، پلاک ٢٧ است.