به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار، سومین جلسه اجرایی طرح هدایت آبهای سطحی روستای کردزار با حضور رحمان علیزاده معاون فنی و عمرانی فرماندار شهرستان شهریار و بخشدار مرکزی شهریار برگزار شد.

علیزاده اظهار کرد: با اجرای طرحهای هدایت آبهای سطحی روستای کردزار مشکلات آبگرفتگی این روستا رفع خواهد شد.
وی تصریح کرد: پیرو تأکیدات فرماندار شهرستان شهریار و با توجه به افزایش بارندگیهای اخیر و مشکلات به وجود آمده برای اهالی این روستا، با توجه به وضعیت طبیعی زمین روستا، مطالعات لازم برای اجرای طرحهای هدایت آبهای سطحی این روستا در دستور کار قرار گرفت.
قابل ذکر است طی چندین مرحله بازدید از این روستا با مشورت کارشناسان مقرر شد این طرحها با قید فوریت در چند بخش بهصورت کوتاهمدت و بلندمدت توسط شهرداری شهریار و دهیاری اجرایی شود.