اواخر شهريور امسال دختر نوجواني همراه مادرش با مراجعه به دادسراي شهريار از پسر ناشناسي به اتهام آدم ربايي و سرقت شکايت کرد.شيدا در شکايتش مدعي شد: اوايل امسال از طريق شبکه اجتماعي لاين با پسر جواني به نام فرهاد 20 ساله آشنا شدم. در اين مدت مخفيانه و به دور از چشم پدر و مادرم ارتباطم را با پسر جوان از طريق تلفن و شبکه هاي اجتماعي ادامه دادم. بعد از گذشت چند ماه فرهاد به من ابراز علاقه کرد و هر روز از ساختن زندگي زيبا با من حرف مي زد. فکر مي کردم با پسر جوان که خود را بساز بفروش معرفي مي کرد خوشبخت مي شوم، به همين خاطر به او اعتماد کردم.

وي اضافه کرد: در اين مدت ارتباطم با او زياد شد تا اين که فرهاد پيشنهاد ديدار حضوري داد. دو روز قبل من براي ديدن پسر مورد علاقه ام بدون اطلاع خانواده از خانه خارج شدم و فرهاد با خودروي 206 به دنبالم آمد. بعد از ساعتي چرخيدن در خيابان او به بهانه نشان دادن پروژه ساختماني اش من را به حوالي افسريه برد. پسر جوان به بهانه اين که هوا گرم است يک آبميوه به من داد که بعد از خوردن آن احساس سنگيني کردم و بيهوش شدم. ساعتي بعد که به هوش آمدم متوجه شدم در شهريار هستم و فرهاد طلاهايم به ارزش 700 هزار تومان، کيف دستي و يک مموري کارت حاوي عکس هاي خانوادگي ام را سرقت کرده است. با اعلام شکايت دختر 15 ساله و با توجه به اين که سرقت در تهران رخ داده است پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت براي رسيدگي به دادسراي امور جنايي تهران ارجاع شد.با ارجاع پرونده به تهران و با دستور محسن مدير روستا، بازپرس شعبه ششم دادسراي امور جنايي روز گذشته تيمي از ماموران اداره يازدهم پليس آگاهي تحقيقاتشان را براي شناسايي و دستگيري فرهاد آغاز کردند.