فرض كنيد در پارك در حال قدمزدن هستيد. ناگهان فرد بدحالي را ميبينيد كه روي نيمكت نشسته و هوشيارياش را از دست داده است. در اين زمان چه ميكنيد؟به دليل آنكه مشكل مصدوم قابل تشخيص نيست بايد بلافاصله تا قبل از آنكه فرد بيهوش شود علت اصلي بيماري را از او پرسيد. در اين زمان ممكن است او تنها در چند كلمه به شما بگويد كه مبتلا به ديابت است و از هوش برود.


چه بايد كرد؟

ديابت يا مرض قند، ناتواني بدن در سوخت و ساز مناسب قندهاست. در اين بيماري انسولين، همان هورموني كه از لوزالمعده ترشح ميشود مقدار و اثرش كم شده و نميتواند قند را از خون به سلولها منتقل كند به معناي ديگر قدرت كاهش قند خون را ندارد. اگر قند در خون باقي بماند سلولهاي بدن سوخت خود را از چربيها تامين و قند باقيمانده در خون نيز از طريق ادرار دفع ميشود.
ديابت 2 نوع دارد؛ ديابت نوع يك و ديابت نوع 2. در ديابت نوع يك معمولا انسولين در بدن ترشح نميشود و نياز به تزريق انسولين است و معمولا افراد در سنين پايين دچار اين نوع ديابت ميشوند. در ديابت نوع 2 انسولين به مقدار كم ترشح ميشود و اغلب نياز به تزريق انسولين نيست و در افراد بزرگسال كه اضافهوزن دارند، رخ ميدهد.
خوب است بدانيد افراد ديابتي ممكن است در طول بيماري خود دچار اغماي ديابت يا شوك انسولين شوند.


اغماي ديابت

اين وضعيت زماني رخ ميدهد كه قند خون فرد ديابتي بر اثر عدم تزريق انسولين، پرخوري، فعاليت كم، تنش يا تركيبي از اينها بالا برود و كمبود انسولين باعث افزايش سطح قند خون شود.از علايم و نشانههاي اغماي ديابت، شروع تدريجي علايم سرگيجه، تشنگي شديد، تكرر ادرار، پوست قرمز، گرم و برافروخته، استفراغ، بوي ميوه يا شيريني از دهان، تنفس سنگين و بالاخره بيهوشي است.


شوك انسولين

شوك انسولين زماني رخ ميدهد كه فرد ديابتي، انسولين بسيار زيادي مصرف كرده و سطح قند خون به طور ناگهاني پايين آمده باشد. از علايم و نشانههاي شوك انسولين شروع ناگهاني علايم از دست دادن تعادل، گرسنگي، آبريزش از دهان، سردرد، رنگپريدگي و گزگز يا مورمور انگشتان، تعريق فراوان، لرزش و بيهوشي احتمالي است.


اقدامات لازم

تشخيص اغماي ديابت از شوك انسولين كار سختي است. اغلب اوقات مصدوم خودش ميتواند اقدام لازم براي بهبودي را بگويد. اما اگر بيمار قادر به سخنگفتن نبود و شما شك داريد كه سطح قند خون بالا يا پايين است در صورتي كه مصدوم هوشيار است كمي شكر روي زبان او بماليد و چند دقيقه صبر كنيد. اگر وضعيت بيمار بهتر شد، احتمالا او دچار شوك انسولين شده است. به او مقدار كمي غذا يا نوشيدني شيرين دهيد، اما اگر بيمار بهبود نيافت سريعا با 115 تماس بگيريد. در اين حالت بهتر است بيمار را طاقباز خوابانده و كمي سر را بالا و به يك سمت نگه داريد تا راه هوايي باز بماند و در صورت استفراغ مواد و ترشحات خروجي موجب انسداد مجاري تنفسي نشود.