لرزش دستها هنگام عصبانيت، اضطراب، خستگي بيش از حد، ورزشهاي پراسترس و كار زياد روزمره از موارد شايعي است كه در اكثر بيماران مراجعهكننده به چشم ميخورد.


لرزش دستها ميتواند در اثر بيماريهاي عمومي مثل سوءتغذيه يا ضعف باشد، يا در اثر مشكلات غددي مثل پركاري تيروئيد كه لرزش و تعريق دستها از علائم آن است.
همچنين لرزش دستها ميتواند جنبه ارثي داشته باشد كه اين نوع لرزش در سنين پايينتر شروع شده و در شرايط خستگي و استرس بيشتر ميشود و با دارودرماني مناسب قابل كنترل است.
چه موقعي لرزش دستها را بايد جدي گرفت؟ مواقعي كه لرزش دستها در سنين پايينتر شروع ميشود، يا با علائم ديگري همراه است، يا با گذشت زمان بيشتر شده و پيشرفت ميكند، بايد جدي گرفته شود. در بيماريهاي ارثي يا اكتسابي مانند بيماريهاي تحليل برنده مغز مثل ms (ام اس)، يا بيماريهاي مخچهاي يا پاركينسون اين نوع لرزشها ديده ميشوند.
نوعي از لرزش دست كه هم در ميانسالي و هم كهنسالي ديده ميشود، بر اثر ابتلا به بيماري پاركينسون است كه اين بيماري به علت كم شدن رنگدانههاي غدد قاعدهاي مغز رخ ميدهد و همراه با كندي حركات بدن، سفتي و خشكي اندامها بوده و به لحاظ ماهيت پيشرونده آن بايد تحت درمان متخصص مربوطه قرار بگيرد. بيماري ms نيز ميتواند با لرزش دستها و عدم تعادل خود را نشان دهد كه اين جزو علائم هشداردهنده يك بيماري جدي است.
آلودگي هوا، مسموميت با فلزات سنگين از جمله سرب و كبالت نيز ميتواند موجب لرزش دستها در سنين پايينتر شود.
مصرف موادمخدر و تركيبات آمفتامين و داروهاي روانگردان و استفاده بيرويه از داروهاي اعصاب كه به طور خودسرانه صورت ميگيرد هم ميتواند عامل لرزش دستها شود.
لرزش دستها گاهي ميتواند عارضه مصرف داروهايي باشد كه براي درمان يک بيماري استفاده ميشوند، مثلا سالبوتامول كه در درمان تنگي نفس استفاده ميشود. مصرف بيرويه الكل در جوامع غربي، بيخوابي و شب زندهداري نيز يكي از علل ايجادكننده لرزش دستهاست.
بنابراين براي پيشگيري از اين عارضه بايد از نظر تغذيهاي، به مصرف کافي سبزيها، ميوهها و پروتئين توجه كرد و از مصرف بيرويهي قهوه و چاي و محركهاي مغزي، داروهاي روانگردان و خوابآور به صورت خودسرانه پرهيز كرد. همچنين در زمان آلودگي هوا بايد از خروج غيرضروري از منزل خودداري کرد.مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش