به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای اسلامی شهر شهریار، علی مهدور از بازشدن گره ترافیکی کمربندی فرمانداری سابق خبر داد.
رئیس شورای اسلامی شهر شهریار در بازدید از پروژههای عمرانی در مرکز شهر اظهار کرد: گره ترافیکی و روانسازی کمربندی فرمانداری سابق با تملک از مالکان کمربندی باز خواهد شد.
وی ادامه داد: کمربندی فرمانداری سابق مدتی بود که به حال خود رها شده بود، اما با پیگیریهای اعضای شورای اسلامی شهر در نهایت در یکصد و نود و هفتمین جلسه رسمی شورا مصوب شد.
سخنگوی شورای شهر شهریار در ادامه ابراز امیدواری کرد با توافقی که با مالکان طرح کمربندی از سوی شهرداری انجام خواهد شد روانسازی بخشی از شهر نیز محقق خواهد شد.
مهدور در بخشی از سخنان خود، پرداختن به مباحث ترافیکی را یکی از دغدغههای اصلی شورای اسلامی شهر خواند و خاطرنشان کرد: احداث پروژههای ترافیکی قطعا باعث کاهش وقت، ایجاد آرامش و آسایش و ارتقای سطح زندگی مردم خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر شهریار در پایان متذکر شد: دو پروژه بزرگ تقاطع غیرهمسطح شهدای کهنز و تقاطع غیرهمسطح شهید صیاد شیرازی از مهمترین پروژههای ترافیکی در سال جاری است.