ماموران پلیس آگاهی غرب استان تهران اعضای یک باند سرقت داخل خودرو را با 300 فقره سرقت بازداشت کردند.
رئیس پلیس اگاهی غرب استان تهران گفت: در پی دریافت گزارشاتی در خصوص سرقت داخل و صندوق عقب خودرو درمناطقی از شهریار ماموران دایره مبارزه با سرقت تلاش ویژه ای برای بازداشت این باند آغاز کردند.
سرهنگ منصور خدادادی افزود: ماموران پلیس اگاهی موفق شدند پس از شناسایی اعضای این باند در تعقیب و گریزی 3 نفر از اعضای این باند را در شهرک ویره شهریار بازداشت کنند.
وی افزود: متهمان بازداشت شده که به مصرف مواد مخدر از نوع شیشه اعتیاد شدیدی دارند ،بلافاصله در پلیس آگاهی به بیش از 300 فقره سرقت داخل و صندوق عقب خودرو اعتراف کردند.
رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران افزود: شیوه اصلی اعضای این باند تخریب صندوق عقب در ساعات پایانی شب بود و بیشتر در شهرهای ویره، صباشهر و وحیدیه شهریار اقدام به سرقت می کردند.
وی گفت: دو نفر از خریداران اموال مسروقه هم در این ارتباط بازداشت شد.
سرهنگ خدادادی با اشاره به اینکه متهمان همچنان در اختیار پلیس آگاهی هستند ، از شهروندان درخواست کرد چنانچه بدین شیوه مورد سرقت قرار گرفته اند، برای شناسایی اموال و شکایت از متهمان بازداشت شده به پلیس آگاهی غرب استان تهران در شهرک اداری شهریار مراجعه کنند.