علی ذبیحی امروز از کسب چهار رتبه برتر در طرح تعالی مدیریت مدرسه توسط مدیران آموزش و پرورش شهرستان شهریار خبر داد.

وی بیان کرد: اجرای طرح تعالی مدیریت مدرسه میتواند الگویی برای رشد و بهبود نظام آموزشی باشد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهریار تصریح کرد: این طرح میتواند توانمندسازی مدیران را در راستای پذیرش مسئولیت و اجرای صحیح برنامههای مورد نظر وزارت متبوع میسر و رشد مدیران مدارس را تعریف، تسهیل و تسریع کند.
وی خاطرنشان کرد: هر نهاد یا ارگانی برای ارتقا و بهبود مستمر، به الگوی واحد و ثمربخش نیازمند است و وزارت آموزش و پرورش نیز به عنوان یک ارگان بزرگ و اثرگذار در کشور از این مهم استثنا نیست.
ذبیحی گفت: بنا به دلایل یادشده لزوم اجرای برنامهای که بتواند مسیر تعالی مدیریت را مشخص، تسهیل، تسریع و محقق کند بیش از پیش مشخص میشود، به همین دلیل برنامه تعالی مدیریت مدرسه با الگوگیری از طرح تعالی سازمانی برای اجرا در سطح کشور طراحی و تولید شد.
وی در پایان متذکر شد: مدارس بشارت با مدیریت حمیرا عابدینزاده، ولایت با مدیریت کریم مایلی، صدف با مدیریت فاطمه رشوند و کمیل با مدیریت محمود ابراهیمی حائز رتبههای برتر شدند.