به نقل از روابط عمومی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان تهران، حجتالاسلام والمسلمین موسی سالمی در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی شهرستان شهریار بر ضرورت راهاندازی اتاق فکر این ستاد تأکید کرد.
در این جلسه که به همت اداره تبلیغات اسلامی شهریار و با حضور مسئولین نهادها و ادارات فرهنگی و اجتماعی این شهرستان تشکیل شد، در رابطه با برنامههای مذهبی در دهه آخر ماه صفر بحث و تبادل نظر شد.
امام جمعه شهریار در این جلسه، تصریح کرد: این ستاد از طریق ارتقای معرفت دینی در هیئتهای عزاداری و مذهبی، تلاش میکند زمینه تظاهرات مناسکی و دینی شرعی را بر اساس الگوهای دینی ساماندهی کند و بر همین اساس ضروری است تا اتاق فکری با حضور نخبگان فرهنگی و مذهبی شهرستان برای بررسی آسیبها و ارائه راهکارهای عملی در این خصوص تشکیل شود.
امام جمعه شهریار در پایان با اشاره به تدوین منشور اجرائی هیئتهای مذهبی توسط سازمان تبلیغات اسلامی متذکر شد: این منشور باهدف ایجاد وحدت، نظم و همدلی در عزاداریها و پیشگیری از آسیبهای عزاداری در 20 بند تدوین شده و در آن برخی از شاخصههای عزاداری سالم تبیین شده است.