علیرضا صفرزاده عضو شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص حواشی اخیر در ارتباط با تعطیلی تنها سینمای شهرستان شهریار موسوم به سپهر، اظهار داشت: جریمه لحاظ شده برای مالک سینما از سوی شهرداری در نظر گرفته نشده بلکه طی حکمی که کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر کرده، جریمه مورد اشاره محاسبه شده است.

وی افزود:برخلاف گمان برخی کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به شهرداری نیست بلکه این مجموعه کمیسیونی شبه قضایی قلمداد می شود و شهرداری هیچگونه دخل و تصرفی در احکام این کمیسیون ندارد.
صفرزاده ضمن تکذیب تعطیلی سینمای سپهر یادآور شد:طبق پارچوب های قانونی، امکان بخشش جرایم شهرداری وجود ندارد.