محمود سمندریان ؛ در خصوص «آبرنگنگاران ایران» گفت: چندی پیش گروهی از بزرگان آبرنگ ایران دور هم جمع شدند و این گروه را تشکیل دادند، البته چون انجمن نقاشان ایران این گرایش را هم در بر دارد، ما تنها به عنوان یک گروه برای حمایت بیشتر از هنرمندان این عرصه فعالیت میکنیم.وی افزود: یکی از اهداف این گروه این است که به صورت صحیح و اصولی از نقاشان آبرنگ حمایت کنیم؛ چرا که در این مدت بعضی از گروهها با نوعی سوء استفاده از این نام دست به کارهایی زدند که به ضرر این رشته بوده است، به همین خاطر یکی از تصمیمات ما این است که به آبرنگ و فضای موجود در آن سر و سامان دهیم.


سمندریان در خصوص آغاز به کار رسمی این گروه تصریح کرد: گروه «آبرنگنگاران ایران» از این هفته کار خود را آغاز کرده و در دو ماه آینده نمایشگاهی از بزرگان آبرنگ را برگزار میکنیم، علاوه بر این چاپ کتاب و معرفی این رشته و هنرمندانش در عرصه جهانی و بینالمللی یکی دیگر از اهداف گروه است.


وی درباره تأثیری که این گروه روی حمایت از جوانان و تازهواردان این عرصه دارد، اضافه کرد: خیلی از جوانان و علاقهمندان به این رشته به دنبال یک راه درست برای نمایش آثار و یا یادگیری هستند، این گروه نیز سعی دارد تا به صورت قاعدهمند و اصولی این افراد را تشویق و حمایت کند و ما در حوزه آموزش نیز برنامههایی خواهیم داشت. علاوه بر این حضور در جشنوارهها، برگزاری ورکشاپها و... از برنامههای دیگر این گروه است.


این هنرمند همچنین از علت تشکیل این گروه گفت: چون پیش از این چنین تشکلی برای این شاخه از هنر نبود، ما این تصمیم را گرفتیم. البته دفتر تجسمی ارشاد و فرهنگستان هنر هم در جریان این رویداد قرار دارد.


وی در پایان خاطرنشان کرد: در مرحله اول نمایشگاه مذکور آثار اساتید و نام آوران این عرصه به نمایش گذاشته میشود ولی ما تصمیم داریم تا در آینده همه نسلها را به نمایش بیاوریم و فراخوان گستردهای برای شرکت کنندگان دهیم.


گفتنی است؛ پرویز ایزدپناه، احمد وثوق احمدی، عطاالله ذی نوری، ناصر نورمحمدزاده، سیاوش مظلومیپور، بهمن نیکو، محمدرضا آتشزاد، شهریار وثوق، مرجان مدرسی، احمد مقدسی، شاهین آروبن، محمد یزدچی و محمود سمندریان از اساتید حاضر در این گروه هستند.